Aktualności

 

 


 

SZKOLENIE - TANIEC TERAPEUTYCZNY

informujemy o możliwości dołączenia do szkolenia otwartego - Taniec Terapeutyczny Grandpanent Route 2016 - Program Polski Instytut Choreoterapii. Wszystkie kursy, treningi, seminaria, warsztaty i wykłady szkolenia TT GR 2016 spełniają standardy zawodowe oraz posiadają rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Uzyskane w trakcie szkolenia zaświadczenia, certyfikaty i świadectwa mogą być podstawą do ubiegania sie o certyfikat instruktora tańca terapeutycznego.

 

 

.